Kích hoạt một phiên bản tối ưu của trang được thiết kế dành cho người đọc màn hình.
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To ensure a secure experience, we recommend updating to the latest browser version. Support for this browser version will soon be discontinued.
0%
100%

Việc quý vị tham gia khảo sát này là quan trọng. Các câu trả lời của quý vị sẽ cho phép chúng tôi xác định các lo ngại an toàn và an ninh nào nên được ưu tiên chú trọng ở Seattle. Kết quả của khảo sát sẽ được trình báo với Sở Cảnh Sát Seattle.

Không cần phải cung cấp thông tin về danh tính để tham gia vào khảo sát này và các câu trả lời của quý vị được bảo mật. Hoàn thành khảo sát mất chừng 20 phút. Khi tiếp tục , quý vị xác nhận rằng quý vị trên 18 tuổi, sống và//hay làm việc ở thành phố Seattle, và đồng ý tham gia vào Khảo sát về An toàn Công cộng Seattle.